Publication: Die Burger Issued: Date: 2004-07-26 Reporter: Kommentaar

Ngcuka-Vertrek

 

Publication 

Die Burger

Date 2004-07-26

Reporter

Kommentaar

Web Link

www.news24.co.za

 

Die bedanking van die direkteur van openbare vervolging, mnr. Bulelani Ngcuka, kan positiewe en negatiewe gevolge vir die land se stryd teen misdaad inhou. Hoewel pres. Thabo Mbeki nog nie Ngcuka se bedanking aanvaar het nie en hy moontlik kan aanbly as Suid-Afrika se eerste superprokureur-generaal, is sy besluit om nie met sy pos voort te gaan nie 'n duidelike aanduiding die binnegevegte oor sy moontlike vervolging van adjunkpres. Jacob Zuma het vertroue in Ngcuka geskaad.

Ngcuka was met tye nie een van die mees diplomatiese openbare vervolgers nie. Sy faux pas om 'n groepie swart koerantredakteurs te nooi vir 'n agtergrondsessie oor die Zuma-vervolging, het uitgeloop op bewerings van magsmisbruik; maar nog erger, hy is deur 'n georkestreerde veldtog naby aan Zuma beskinder dat hy 'n apartheidspioen was - 'n aanklag wat verlede jaar deeglik gediskrediteer is tydens die sittings en uitspraak van die Hefer-kommissie.

Daarna het sy en sy gewese minister van justisie, dr. Penuell Maduna, se heftige reaksie op die bevinding van die openbare beskermer, mnr. Lawrence Mushwana, dat Ngcuka sy mag misbruik het, verdere troebel waters in die departement van justisie én die ANC tot gevolg gehad.

Dat Ngcuka nou ander weivelde soek, is in hierdie omstandighede nie vreemd nie. Maar dit is ook besonder jammer dat sy goeie werk om misdadigers aan die pen te laat ry, in dié wolk van politiekery en magspel nie behoorlik erkenning gaan geniet nie.

Vir Zuma is dit voortydig om 'n sug van verligting te slaak. Die bewerings teen hom en sy ooglopende afhanklikheid van en bande met mnr. Schabir Shaik, sal in alle waarskynlikheid skerp in die soeklig kom wanneer Shaik later vanjaar in KwaZulu-Natal tereg staan op aanklagte van bedrog. Intussen moet die blinde skaal van die gereg voortgaan om Zuma se beweerde bedrog te weeg, mét of sonder Ngcuka.

Met erkenning aan Die Burger.