Publication: Beeld Issued: Date: 2013-07-10 Reporter: Maryna Lamprecht Reporter:

Seriti hearings start

 

Publication 

Beeld

Date 2013-07-10
Reporter

Maryna Lamprecht

Web Link www.beeld.co.za


Witnesses next week; 6 people approached on previous list

After months of delays and numerous allegations Seriti commission's integrity be compromised, he said the Commission is ready in less than a month with his first trial.

William Baloyi, spokesperson of the commission investigating the arms deal, said the first witness will be held on August 5 at the Sammy Marks Conference Centre in Pretoria slides behind the witness stand.

Who is going to be such and such then is still unclear and Baloyi did not want this exhaust. "A revised witness list will be announced next week," he said.

He said all the witnesses have been notified.

Twelve referees were initially sued in the first round would begin in March, witness.

The hearing was later postponed because the commission was not ready.

Beeld has learned that at least six people on the initial list, this time summoned to testify before the commission.

Terry Crawford-Browne, arms deal activist, said he was informed of his next year will testify.

"I have no idea who has been subpoenaed to testify next month."

The back-and-forth with witnesses, ambiguity and mystery, he says, an indication that the commission does not know what he was doing and "playing around" to stretch the process deliberately.

Norman Moabi former investigator with the commission in January resigned from the commission because the commission believes are not transparent and "second agenda" industry.

Crawford-Browne is currently in the process of justice Willie Seriti, commission chairman, to court to try to force him to sue ANC members to testify before the commission.

Dr. Richard Young, one of the unsuccessful bidders in the arms deal, said he was informed that he is next year will testify.

Although the commission remains within its budget of R40 million, it will not make its deadline of November and it has asked for another year and more money.

Mac Maharaj, President. Jacob Zuma's spokesman, yesterday did not want to comment on the commission's work and progress.


 

Seriti-verhore begin dán

Beeld
Maryna Lamprecht
10 Julie 2013
http://www.beeld.com/nuus/2013-07-10-seriti-verhore-begin-dn


 

Getuielys volgende week bekend; 6 mense op vorige lys nie genader

Ná maande se uitstel en talle bewerings wat die Seriti-kommissie se integriteit onder verdenking geplaas het, sê die kommissie hy is gereed om oor minder as ’n maand met sy eerste verhoor te begin.

William Baloyi, woordvoerder van die kommissie wat die wapenskandaal ondersoek, het gesê die eerste getuie sal op 5 Augustus by die Sammy Marks-konferensiesentrum in Pretoria agter die getuiebank inskuif.

Wie dié en dié daarna gaan wees is egter nog onduidelik en Baloyi wou hom nie hieroor uitlaat nie. “ ’n Hersiene getuielys sal volgende week bekendgemaak word,” het hy gesê.

Hy het gesê al die getuies is reeds in kennis gestel.

Twaalf fluitjieblasers is aanvanklik gedagvaar om in die eerste ronde wat in Maart sou begin, te getuig.

Dié verhore is later uitgestel omdat die kommissie nie gereed was nie.

Beeld het verneem minstens ses mense op die aanvanklike lys is dié keer nie gedagvaar om voor die kommissie te getuig nie.

Terry Crawford-Browne, wapentransaksie-aktivis, het gesê hy is ingelig dat hy eers volgende jaar sal getuig.

“Ek het geen idee wie gedagvaar is om volgende maand te getuig nie.”

Die heen-en-weer met getuies, onduidelikheid en geheimsinnigheid is volgens hom ’n aanduiding dat die kommissie nie weet wat hy doen nie en “rondspeel” om die proses doelbewus uit te rek.

Norman Moabi, voormalige ondersoeker by die kommissie, het in Januarie uit die kommissie bedank omdat die kommissie glo nie deursigtig is nie en ’n “tweede agenda” bedryf.

Crawford-Browne is tans in die proses om regter Willie Seriti, kommissie-voorsitter, hof toe te sleep om hom te probeer dwing om ANC-lede te dagvaar om voor die kommissie te getuig.

Dr. Richard Young, een van die onsuksesvolle tenderaars in die wapentransaksie, het gesê ook hy is in kennis gestel dat hy nou eers volgende jaar gaan getuig. Hoewel die kommissie steeds binne sy begroting van R40 miljoen is, gaan hy nie sy spertyd van November haal nie en gaan hy vir ’n jaar uitstel en meer geld vra.

Mac Maharaj, pres. Jacob Zuma se woordvoerder, wou gister geen kommentaar oor die kommissie se werk en vordering lewer nie.

With acknowledgement to Maryna Lamprecht en Beeld.